HARMONOGRAM DYŻURÓW DZIAŁU PRACY SOCJALNEJ II

w tym sekcji bezdomności, usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W MIESIĄCU WRZESNIU 2022 ROKU

05.09 do godziny 17.00ul. Wallisa 4 pokój 104 tel. (32) 770 91 94
12.09 do godziny 17.00ul. Wallisa 4 pokój 104 tel. (32) 770 91 94
19.09 do godziny 17.00ul. Katowicka 35 (budynek dyrekcji OPS) pokój 207 tel. (32) 245 51 04 wew. 39
26.09 do godziny 17.00ul. Wallisa 4 pokój 103 tel. (32) 770 91 99