wtorek, 5 marca, 2024
Aktualności

Konferencja

,,Tworzenie lokalnych systemów ochrony dzieci przed krzywdzeniem – Standard Ochrony Małoletnich

Szanowni Państwo;

na prośbę Pana Adriana Drdzenia – Prezesa Stowarzyszenia Moc Wsparcia, zawartą w piśmie
z 14 listopada 2023 roku, uprzejmie informuję o możliwości udziału w bezpłatnej konferencji podsumowującej realizację projektu pt. Dziecko w Centrum – tworzenie lokalnych systemów ochrony dzieci przed krzywdzeniem finansowanego z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jednym głównych z celów projektu było wdrożenie na terenie wybranych gmin województwa śląskiego Standardów Ochrony Dzieci. Podczas konferencji zostaną przedstawione efekty projektu, w tym dobre praktyki w zakresie praktycznego wdrażania Standardów Ochrony Dzieci w instytucjach do tego zobligowanych.

Konferencja odbędzie się 27 listopada 2023 roku w godzinach 9:00 do 13:00 w Przystanku Otwartej Kultury Kazimierz, ulica Główna 19 w Sosnowcu. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane będą do 24 listopada 2023 roku, na stronie https://moc-dziecka.pl/konferencja/