wtorek, 5 marca, 2024
Aktualności

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Ogłoszenie

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz.861)

I. W związku z zagrożeniem zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż:

 • osoby będą przyjmowane w wyznaczonym pomieszczeniu lub miejscu odpowiednio zabezpieczonym, przy zachowaniu odległości przewidzianej do stosowania obowiązującymi przepisami prawa oraz zobowiązane są do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz stosowania środków ochrony osobistej. Osoby przyjmowane w Ośrodku zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa (maseczki, przyłbice, chusty).
 • osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa nie będą obsługiwane przez pracowników Ośrodka.
 • klienci zobowiązani są do zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • wszystkie zasiłki będą przekazywane za pośrednictwem poczty lub na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego.
 • kasa Ośrodka do odwołania nieczynna.
 • gorące posiłki wydawane są w ramach rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu  w godz. od 11:00 do 12:00, obiady dla uczestników Dziennego Domu ,,Senior+”
  w godz. od 12:00 do 14:15 od poniedziałku do piątku przy ul. Katowickiej 35 oraz ul. Imieli 12
  z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny.
 • wnioski oraz niezbędne dokumenty do ich rozpatrzenia można wrzucać do skrzynek umieszczonych na budynkach OPS przy ul. Katowickiej 35, ul. Bytomskiej 8, ul. Wallisa 4 oraz Plebiscytowej 3 (skrzynki będą opróżniane dwa razy dziennie przed godz. 8.00 i przed godz. 15.00 od poniedziałku do piątku).
 • Jeżeli istnieje taka możliwość wnioski należy składać drogą elektroniczną (ePUAP, stosowny program) lub pocztą.
 • w przypadku braku możliwości zachowania odległości pracownik powinien stosować środki ochrony osobistej tj. maseczka zasłaniająca usta i nos, rękawiczki. Przy każdym stanowisku do kontaktu z klientem powinien być udostępniony płyn dezynfekujący.

II. Praca dot. pomocy środowiskowej i praca asystentów rodziny od 07.06.2021r. będzie wykonywana:

 1. w przypadku osób w izolacji lub na kwarantannie poprzez rozmowy telefoniczne w formie wideokonferencji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, w szczególności zachowania odpowiednich odległości i stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej.

Ponadto według obowiązujących przepisów:

 1. Pracowników wykonujących prace w środowisku pracodawca wyposaża w następujące środki ochrony osobistej – rękawiczki jednorazowe w ilości odpowiadającej ilości odwiedzanych środowisk, maseczki.
 2. Zaleca się nieudostępnianie własnego wyposażenia osobom trzecim, a w przypadku braku takiej możliwości niezwłoczną dezynfekcję.
 3. Pracownik wykonujący pracę w terenie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy osoba do której się udaje nie znajduje się w kwarantannie lub nie jest leczona w domu z powodu zakażenia
  SARS-CoV-2.

III.   W ramach programu „Wspieraj Seniora”:

 1. wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane jest poprzez  usługę w formie dostarczania zakupów spożywczych i środków higieny osobistej dla osób powyżej 70 roku życia, które decydują się na pozostanie w domu
 2. pomoc w formie zakupów czy środków higienicznych Seniorzy płacą z własnych środków

Informacje telefoniczne udzielają pracownicy OPS:

NazwaNumer pokojuNr telefonu wew. 
Centrala32 2454860 
 32 2455104 
 30132 7076449 ul. Katowicka 35
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych   Przyznawanie dodatków mieszkaniowych, energetycznych i świadczeń „Dobry Start” (300+)1a32 3462747Kierownikul. Plebiscytowa 3
132 3462759 ul. Plebiscytowa 3
Dział Świadczeń   Obsługa komputerowa decyzji, realizacja świadczeń rzeczowych i stypendialnych, odpłatność za usługi opiekuńcze.  30232 7076457Kierownikul. Katowicka 35
20832 7076435 ul. Katowicka 35
20532 7076438 ul. Katowicka 35
20532 7076464 ul. Katowicka 35
Pracownicy Socjalni Sekcja NR 3   – usługi opiekuńcze, – bezdomność, – prace społeczno-użyteczne  20732 7076447Kierownikul. Katowicka 35
20732 7076439 ul. Katowicka 35
Dzienny Dom Senior +Opiekunowie32 7076444 ul. Katowicka 35
Dział Obsługi i Realizacji Zasiłków Rodzinnych   Obsługa: – świadczeń rodzinnych, – zasiłków dla opiekuna, – świadczeń wychowawczych(500+)    117323462284Kierownikul. Bytomska 8
119323462299 ul. Bytomska 8
115323462287 ul. Bytomska 8
116323462286 ul. Bytomska 8
112323462283 ul. Bytomska 8
Sekcja Obsługi Świadczeń Alimentacyjnych i Dochodzenia Należności Alimentacyjnych   Obsługa: – świadczeń z funduszu alimentacyjnego, – dłużników alimentacyjnych    118323462280Kierownikul. Bytomska 8
113323462281 ul. Bytomska 8
Pomoc Dziecku i Rodzinie:   Świadczy usługi w zakresie zapewnienia opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz usamodzielniania tych wychowanków101a323462298 ul. Bytomska 8
102322462297Kierownikul. Bytomska 8
103323462296 ul. Bytomska 8
104323462295FAXul. Bytomska 8
105323462294 ul. Bytomska 8
Asystenci rodzin111322462288 ul. Bytomska 8
Psycholodzy101a i 110503970324 323462298 ul. Bytomska 8
Pracownicy Socjalni Sekcja 2   Rejon: Centrum, Zgoda108323462291Kierownikul. Bytomska 8
107323462292 ul. Bytomska 8
106323462293 ul. Bytomska 8
114323462285 ul. Bytomska 8
Sekcja ds. Niepełnosprawności   Świadczy usługi w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.102327709196Kierownikul. Wallisa 4
101327709195 ul. Wallisa 4
104327709194 Ul. Wallisa 4
Pracownicy Socjalni Sekcja 1   Rejon: Chropaczów, Lipiny, Piaśniki Przemoc w Rodzinie   10332 7709199Kierownikul. Wallisa 4
10432 7709194,                  32 7709197 ul. Wallisa 4
10532 7709192,                   32 7709190 ul. Wallisa 4
Dzienny Dom Senior +106 B32 7709304Kierownikul. Imieli 12