wtorek, 5 marca, 2024
Aktualności

OGŁOSZENIE

  1. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023 można pobierać ze strony internetowej www.ops.swietochlowice.pl oraz od dnia 1 sierpnia 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej   w Świętochłowicach ul. Bytomskiej 8.
  2. Wnioski można składać od dnia 1 sierpnia 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach urzędowania poprzez wrzucenie wypisanego, podpisanego, spiętego lub umieszczonego w kopercie wniosku wraz   z załącznikami do urny znajdującej się przy ul. Bytomskiej 8.
  3. Wnioski można także umieszczać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy wejściach do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35, ul. Bytomskiej 8 lub ul. Wallisa 4.
  4. Istnieje również możliwość przesłania wniosków drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub elektronicznie poprzez platformy E-PUAP lub EMPATIĘ. Preferowaną formą składania wniosków jest droga elektroniczna.
  5. Wszelkie informacje dotyczące powyższych wniosków znajdują się w informatorach  oraz na stronie internetowej www.ops.swietochlowice.pl, można je również uzyskać u pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych pod numerami telefonu: 32 3462284,86,87,90,99 oraz Sekcji Obsługi Świadczeń Alimentacyjnych i Dochodzenia Należności Alimentacyjnych pod numerem telefonu 32 3462281.