czwartek, 29 lutego, 2024
AktualnościAktywny samorządDziałania ProfilaktyczneInformacje

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2024 rok

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wnioski na dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej (dla osób posiadających podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP) za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) dostępny na stronie: https://sow.pfron.org.pl lub w formie papierowej u Realizatora Programu tj. OPS Świętochłowice >> Sekcja ds. Niepełnosprawności ul. Wallisa 4.

 1. Realizatorem programu dla mieszkańców powiatu Świętochłowice jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.
 2. Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” będą rozpatrywane zgodnie z warunkami w zakresie -form wsparcia, wysokości dofinansowania
  i adresata programu – określonymi w wytycznych i aktualnych dokumentach programowych ogłoszonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.:
 • a)    treść programu „Aktywny samorząd”
 • b)    „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku”.
 • c)    „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczenia wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

oraz przyjętych przez Realizatora „Zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2024 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia 23.02.2024r.

 1. Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ustala się w następujący sposób:
 • a)    dla Modułu I
  • od 01.03.2024r. do 31.08.2024r.
 • b)    dla Modułu II
  • od 01.03.2024r. do 31.03.2024r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024)
  • do 10.10.2024r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

Wnioski o dofinansowanie oraz załączniki do wniosków składa się na obowiązujących drukach przyjętych i zatwierdzonych przez PFRON oraz Realizatora programu (druki dostępne w siedzibie Sekcji ds. Niepełnosprawności Świętochłowice ul. Wallisa 4, na stronie internetowej OPS Świętochłowice lub na stronie SOW: https://sow.pfron.org.pl ).