Aktualności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWIENIOWA 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, informuje że bierze udział w kolejnej edycji pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących: Podprogram 2021 plus w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Program ten jest programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia. 11… Czytaj dalej PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWIENIOWA 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, informuje że bierze udział w kolejnej edycji pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących: Podprogram 2021 plus w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Program ten jest programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia. 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – zwany dalej FEAD.

Realizacja Programu na terenie Świętochłowic odbywa się przy współpracy ze Śląskim Oddziałem Okręgowym PCK Katowice – Oddział Rejonowy PCK Świętochłowice.

Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych rozpoczyna się od 26 czerwca 2023r.

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020?

Do korzystania ze wsparcia w postaci produktów żywnościowych uprawnione są grupy najbardziej potrzebujące, tj:

– bezdomni

– niepełnosprawni

– migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)

– osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 z dnia 12 marca 2004r. ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jak uzyskać skierowanie?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach kwalifikuje osoby oraz rodziny do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Terenowego Punktu Pracowników Socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. dzielnice Centrum, Zgoda – ul. Bytomska 8, natomiast mieszkańcy dzielnic Lipiny, Piaśniki i Chropaczów – ul. Wallisa 4

Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?

Żywność wydawana jest w magazynie żywności znajdującym się w Świętochłowicach przy ulicy Katowickiej 35 w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8:00 do 12:00.

Jakie artykuły spożywcze można otrzymać?

W Podprogramie 2021 plus zakwalifikowani beneficjenci otrzymają jedną paczkę żywnościową
w skład której będą wchodzić następujące artykuły: powidła śliwkowe (1 szt.), makaron jajeczny
(2 szt.) , mleko UHT (2 l) , szynka wieprzowa (3 szt.) , cukier biały (2 kg), olej rzepakowy (2 l).

Do Podprogramu 2021 plus zakwalifikowanych może zostać 1500 osób.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus