wtorek, 5 marca, 2024
Aktualności

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Ważne: świadczenia wypłacane są z dołu, czyli za faktyczny okres zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Świadczenie przyznane może być nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W karcie osoby przyjętej do zakwaterowania obowiązkowo należy podać numer PESEL tej osoby.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski będzie można składać:

  1. elektronicznie  przez e-puap – podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
  2. tradycyjnie (papierowo)
  • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35 w poniedziałek od godziny 7:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w  godzinach od  7:00 do 15:00,
  • do skrzynek podawczych umieszczonych na drzwiach budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Stanisława Wallisa 4 oraz na drzwiach budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bytomskiej 8.

Pamiętaj: przed wrzuceniem wniosku do specjalnej urny podawczej włóż go do koperty

Formularz wniosku można pobrać przy ul. Katowickiej 35


Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.