Aktualności

Zakończenie projektu pt. “Rodzina- bezcenny kapitał”

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Rodzina- bezcenny kapitał”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT, Beneficjent w ramach zachowania trwałości miejsc… Czytaj dalej Zakończenie projektu pt. “Rodzina- bezcenny kapitał”

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Rodzina- bezcenny kapitał”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT, Beneficjent w ramach zachowania trwałości miejsc świadczenia usług, deklaruje instytucjonalną gotowość dostępu do 11 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej (m.in. do wsparcia asystenta rodziny, wsparcia pedagoga, wsparcia rodziny wspierającej) przez 23 miesiące od daty zakończenia projektu tj. do 30 czerwca 2024 roku.