wtorek, 5 marca, 2024
Aktualności

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od 04.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.