wtorek, 5 marca, 2024

Moduł I Obszar B

Moduł I Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1: – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności

 wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

 dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Zadanie 2: – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresat: – pomoc udzielona w ramach Obszaru B

Zadanie 3: – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz

oprogramowania

Adresat:

– umiarkowany stopień niepełnosprawności

– dysfunkcja narządu wzroku

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Zadanie 4: – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania

Adresat:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób
do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności

– dysfunkcja narządu słuchu

– trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Zadanie 5: – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego

Adresat: – pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4

– znaczny stopień niepełnosprawności lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności