wtorek, 5 marca, 2024

Moduł I Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1: – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresat: – znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności

  • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Zadanie 2: – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresat: – znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie 3: – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Zadanie 4: – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Adresat zad. 3 i 4:

  • stopień niepełnosprawności
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
  • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
  • potwierdzona opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 5: – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Adresat: – znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności

  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
  • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
  • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym