czwartek, 29 lutego, 2024

Pomoc materialna dla uczniów

InformacjePomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

Read More