środa, 6 grudnia, 2023
Działania Profilaktyczne

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „PROMYK”

3.jpg (2011-06-02 11:51:10)

W związku z realizacją projektu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,
na terenie Miasta Świętochłowice dokładnie w dzielnicy Lipiny, przy ul. Chorzowskiej 73, powstaje placówka wsparcia dziennego – Świetlica Środowiskowa „Promyk” . Opieką i wsparciem zostanie objęta grupa 15 dzieci i młodzieży w wieku 8 – 12lat. Działalność placówki wsparta będzie pracą wolontariuszy, zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek – czwartek 11:00-19:00, piątek 8:00-16:00. Wychowankowie Świetlicy zostaną objęci pomocą ściśle związaną z nauką szkolną – nadrabianiem zaległości, nauką bieżącą, pomocą w odrabianiu zadań jak i pomocą mającą na celu rozwój zainteresowań tj. zajęcia muzyczne, plastyczne, techniczne i sportowe.

Rekrutację wychowanków placówki wsparcia dziennego oraz wolontariuszy wspomagających działalność Świetlicy, zaplanowano na przełomie miesięcy listopad – grudzień 2017r.

Od 01.05.2019 r. świetlica środowiskowa „PROMYK” prowadzona jest w ramach zachowania trwałości projektu i finansowana ze środków gminy Świętochłowice.

Placówka zapewnia miejsce dla 15 dzieci w wieku 8-12 lat i zapewnia podopiecznym: – opiekę i wychowanie; – pomoc w nauce; – organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań Placówka zapewnia miejsce dla 15 dzieci w wieku 8-12 lat i zapewnia podopiecznym:– opiekę i wychowanie;– pomoc w nauce;– organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.