Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Świętochłowicach

ul. Katowicka 35
41-600 Świętochłowice
tel: 032-245-51-04, 032-245-48-60
fax: 032-245-33-25

strony internetowe: BIP,
e-mail: sekretariat@ops-sw.pl

Godziny urzędowania Ośrodka:
Poniedziałek:
7.00-17.00
Wtorek-Piątek:
7.00-15.00

Osoby, które trwale lub okresowo mają trudności w komunikowaniu się i które chcą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego bądź tłumacza przewodnika proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej lub faxem przynajmniej 3 dni przed planowaną wizytą.

NazwaNumer pokojuNr telefonu wew. 
Centrala 322-454-860; 322-455-104ul. Katowicka 35
Dyrektor203327 076 436ul. Katowicka 35
Z-ca Dyrektora201327 076 442ul. Katowicka 35
Sekretariat202327-076-432; 322-453-325tel./fax.ul. Katowicka 35
Dział Finansowo-Księgowy306327-076-434Główny Księgowyul. Katowicka 35
305327-076-441ul. Katowicka 35
Kasa206327-076-448ul. Katowicka 35
Dział Organizacyjno-Prawny 307327-076-437Kierownikul. Katowicka 35
304327-076-433; 327-076-460ul. Katowicka 35
303327-076-458; 3270-76-459ul. Katowicka 35
301327-076-449ul. Katowicka 35
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych1a323-462-747Kierownikul. Plebiscytowa 3
Przyznawanie dodatków mieszkaniowych, energetycznych i świadczeń „Dobry Start” (300+) 1323-462-759ul. Plebiscytowa 3
Dział Świadczeń302327-076-457Kierownikul. Katowicka 35
208327-076-435ul. Katowicka 35
Obsługa komputerowa decyzji, realizacja świadczeń rzeczowych i stypendialnych, odpłatność za usługi opiekuńcze. 205327-076-438ul. Katowicka 35
205327-076-464ul. Katowicka 35
Pracownicy Socjalni Sekcja NR 3207327-076-447Kierownikul. Katowicka 35
usługi opiekuńcze, bezdomność, prace społeczno-użyteczne207327-076-439ul. Katowicka 35
Sekcja ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Realizacji Projektów 105327-076-440Kierownik Centrum Wsparcia Senioraul. Katowicka 35
Pracownicy socjalni projektu „Coby Strarzikom żyło się lepiej” 106327-076-455ul. Katowicka 35
Dzienny Dom Senior +Opiekunowie327-076-444ul. Katowicka 35
Radca Prawny101a327-076-432, 327-076-456ul. Katowicka 35
Dział Obsługi i Realizacji Zasiłków Rodzinnych117323-462-284Kierownikul. Bytomska 8
Obsługa świadczeń rodzinnych,119323-462-299ul. Bytomska 8
Obsługa zasiłków dla opiekuna,115323-462-287ul. Bytomska 8
Obsługa świadczeń wychowawczych(500+)116323-462-286ul. Bytomska 8
112323-462-283ul. Bytomska 8
Sekcja Obsługi Świadczeń Alimentacyjnych i Dochodzenia Należności Alimentacyjnych118323-462-280Kierownikul. Bytomska 8
Obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego,     
Obsługa dłużników alimentacyjnych113323-462-281ul. Bytomska 8
Pomoc Dziecku i Rodzinie:101a323-462-298ul. Bytomska 8
102322-462-297Kierownikul. Bytomska 8
Świadczy usługi w zakresie zapewnienia opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz usamodzielniania tych wychowanków103323-462-296ul. Bytomska 8
104323-462-295FAXul. Bytomska 8
105323-462-294ul. Bytomska 8
Asystenci rodzin111323-462-288ul. Bytomska 8
Psycholodzy101a i 110503-970-324; 323-462-298ul. Bytomska 8
Pracownicy Socjalni Sekcja 2 108323-462-291Kierownikul. Bytomska 8
107323-462-292ul. Bytomska 8
Rejon: Centrum, Zgoda106323-462-293ul. Bytomska 8
114323-462-285ul. Bytomska 8
Sekcja ds. Niepełnosprawności 102327-709-196Kierownikul. Wallisa 4
101327-709-195ul. Wallisa 4
Świadczy usługi w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.104327-709-194Ul. Wallisa 4
Sekcja 1 Pomocy środowiskowej i przemocy w rodzinie103327-709-199Kierownikul. Wallisa 4
Przemoc w Rodzinie i Pracownicy Socjalni104327-709-194; 327-709-197ul. Wallisa 4
Pracownicy Socjalni105327-709-192; 327-709-190ul. Wallisa 4
Dzienny Dom Senior +106 B327-709-304Kierownikul. Imieli 12
Sekcja Aktywności Lokalnej 1508-622-461ul. Chorzowska 73
i Świetlicy Środowiskowej „Promyk” 1508-622-396ul. Chorzowska 73

Mapa Menu Centrali telefonicznej:

1 – Dział Świadczeń

1 – Informacje dot. decyzji zasiłków celowych, odmów, gorących posiłków, zaświadczeń i pogrzebów

2 – Informacje dot. stypendiów i banku żywności, zasiłków okresowych i bezdomnych

3 – Informacje dot. decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zasiłków stałych, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności
2 – Dział Obsługi i Realizacji Zasiłków Rodzinnych, Sekcja Obsługi Świadczeń Alimentacyjnych i dochodzenia Należności

1 – Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500+), zasiłki opiekuńcze

2 – Sekcja Obsługi Świadczeń Alimentacyjnych i dochodzenia Należności

3 – Dodatki Mieszkaniowe

4- Pracownicy socjalni 

1 – Pracownicy socjalni rejon centrum, zgoda

2- Pracownicy socjalni rejon Chropaczów, Lipiny, Piaśniki, Niebieska karta.

3- Usługi opiekuńcze, bezdomność, prace społeczno-użyteczne.

5- Pomoc Dziecku i Rodzinie

1 – Rodzina zastępcza

2 – Usamodzielnienie, odpłatność

3 – Kierownik

4 – Asystenci rodziny

5- Psycholodzy

6- Sekcja ds. niepełnosprawnych

7- Dzienny Dom Senior +

8- Sekcja ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Realizacji Projektów

1  – Kierownik Centrum Wsparcia Seniora

2 – Pracownicy socjalni projektu

9- Księgowość

0 FAX

Aby powrócić do głównego menu, naciśnij gwiazdkę lub poczekaj na połączenie z sekretariatem.