czwartek, 29 lutego, 2024

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Świętochłowicach

ul. Katowicka 35
41-600 Świętochłowice
tel: 032-245-51-04, 032-245-48-60
fax: 032-245-33-25

strony internetowe: BIP,
e-mail: sekretariat@ops-sw.pl

Godziny urzędowania Ośrodka:
Poniedziałek:
7.00-17.00
Wtorek-Piątek:
7.00-15.00

Osoby, które trwale lub okresowo mają trudności w komunikowaniu się i które chcą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego bądź tłumacza przewodnika proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej lub faxem przynajmniej 3 dni przed planowaną wizytą.

NazwaNumer pokojuNr telefonu wew.   
Centrala 322454860
322455104
 ul. Katowicka 35
Dyrektor203327 076 436 ul. Katowicka 35
Z-ca Dyrektora201327 076 442 ul. Katowicka 35
Sekretariat202322453325
327076432
FAX
Sekretariat
ul. Katowicka 35
Dział Finansowo-Księgowy306
305
327076434
327076441
Główny Księgowyul. Katowicka 35
Kasa206327 076 448 ul. Katowicka 35
Dział Organizacyjno-Prawny 307
304
303
327076437
32 7076433, 32 7076460
32 7076458, 32 7076459
Kierownikul. Katowicka 35
 301327 076 449 ul. Katowicka 35
Dział Świadczeń302327 076 457Kierownikul. Katowicka 35
 208327 076 435 ul. Katowicka 35
Obsługa komputerowa decyzji, realizacja świadczeń rzeczowych i stypendialnych, odpłatność za usługi opiekuńcze. 205327076438, 327076464 ul. Katowicka 35
Dział Pracy Socjalnej II106327 076 447Kierownikul. Katowicka 35
– usługi opiekuńcze,207327 076 439 ul. Katowicka 35
– bezdomność,     
przemoc10532 7076440 ul. Katowicka 35
  
Sekcja ds. Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych i Realizacji Projektów
10332 7709199Kierownik

Centrum Wsparcia Seniora
ul. Wallisa 4
Pracownicy socjalni Centrum Wsparcia Seniora207327 076 455 ul. Katowicka 35
Dzienny Dom Senior +Opiekunowie327 076 444 ul. Katowicka 35
Radca Prawny101a32 7076432, 327076456 ul. Katowicka 35
Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych
Obsługa:
– świadczeń rodzinnych,
– zasiłków dla opiekuna,

117
118
119
113
107

323462290
323462284
323462299
323462287
323462286
 
                                                       Kierownik
ul. Bytomska 8
pon. 7:00 -17:00
wt. 7:00 – 15:00
czw.-pt. 7:00 – 15:00
Przyznawanie dodatków mieszkaniowych112323462283 ul. Bytomska 8
Sekcja Obsługi Świadczeń Alimentacyjnych i Dochodzenia Należności Alimentacyjnych
Obsługa:
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
– dłużników alimentacyjnych
116


115
323462280


323462281
Kierownikul. Bytomska 8
Pomoc Dziecku i Rodzinie:101a323462298 ul. Bytomska 8
 102323462297Kierownikul. Bytomska 8
Świadczy usługi w zakresie zapewnienia opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz usamodzielniania tych wychowanków103323462296 ul. Bytomska 8
 104323462295FAXul. Bytomska 8
 105323462294 ul. Bytomska 8
Asystenci rodzin111323462288 ul. Bytomska 8
Psycholodzy101a
110
503970324
323462298
 ul. Bytomska 8
Dział Pracy Socjalnej I 108323462291Kierownikul. Bytomska 8
Pracownicy socjalni, prace społeczno-uzyteczne Rejon: Centrum, Zgoda114
106
114
323462292
323462293
323462285
 ul. Bytomska 8
Rejon: Lipiny, Chropaczów, Piaśniki105327709192, 327709190 ul. Wallisa 4
Sekcja ds. Niepełnosprawności 102327709196Kierownikul. Wallisa 4
 101327709195 ul. Wallisa 4
Świadczy usługi w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.104327709194 ul. Wallisa 4
Dzienny Dom Senior+106 B327 709 304Kierownikul. Imieli 12
Sekcja Aktywności Lokalnej i Świetlicy Środowiskowej „Promyk”  508622461, 508622396 ul. Chorzowska 73

Mapa Menu Centrali telefonicznej:

1 – Dział Świadczeń

1 – Informacje dot. decyzji zasiłków celowych, odmów, gorących posiłków, zaświadczeń i pogrzebów

2 – Informacje dot. stypendiów i banku żywności, zasiłków okresowych i bezdomnych

3 – Informacje dot. decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zasiłków stałych, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności
2 – Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, Sekcja Obsługi Świadczeń Alimentacyjnych i dochodzenia Należności. 

1 – Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500+), zasiłki opiekuńcze

2 – Sekcja Obsługi Świadczeń Alimentacyjnych i dochodzenia Należności

3 – Dodatki Mieszkaniowe

4- Pracownicy socjalni 

1 – Pracownicy socjalni rejon centrum, zgoda, prace społeczno-urzyteczne

2- Pracownicy socjalni rejon Chropaczów, Lipiny, Piaśniki, Niebieska karta.

3- Usługi opiekuńcze, bezdomność,

5- Pomoc Dziecku i Rodzinie

1 – Rodzina zastępcza

2 – Usamodzielnienie, odpłatność

3 – Kierownik

4 – Asystenci rodziny

5- Psycholodzy

6- Sekcja ds. niepełnosprawnych

7- Dzienny Dom Senior +

8- Sekcja ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Realizacji Projektów

1  – Kierownik Centrum Wsparcia Seniora

2 – Pracownicy Centrum Wsparcia Seniora

9- Księgowość

0 FAX

Aby powrócić do głównego menu, naciśnij gwiazdkę lub poczekaj na połączenie z sekretariatem.