wtorek, 5 marca, 2024
Pomoc Dziecku i Rodzinie

Dane kontaktowe

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie

Kierownik działu: Arkadiusz Łuków

Z-ca Kierownika działu: Alicja Kasprzak

tel. 32 34 622 97

Joanna Maćkowiak Starszy asystent rodziny– Lider asystentów– praca z rodziną w kryzysie na wniosek pracownika socjalnego lub sądu rejonowego
Agnieszka Gosławska Starsy asystent rodziny
Sylwia Konupek Młodszy Asystent
Żaneta Trzpis Asystent rodziny
Hanna Bąk Młodszy asystent rodziny
Ewa Kamlińska Młodszy asystent rodziny
Marta Świątek Starszy Specjalista Pracy Socjalnej    praca z usamodzielnianymi wychowankami
Emilia Możdżeń Starszy pracownik socjalny
Sandra Pioseczny Starszy pracownik socjalny– ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej od rodziców naturalnych, zgłaszanie dłużników do BIG  
Monika Kowalczyk Starszy specjalista pracy socjalnej
Izabela Ciomperlik Specjalista pracy socjalnej– opracowywanie skierowań do świętochłowickich placówek opiekuńczo-wychowawczych, realizacja postanowień Sądu Rejonowego dot. umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej
Martyna Podstawska Pracownik socjalny— prowadzenie kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze, praca z rodzinami zastępczymi
Magdalena Beśka Starszy pracownik socjalny-praca z rodzinami zastępczymi oraz usamodzielnianymi wychowankami rodzin zastępczych z terenu Świętochłowic
Justyna Sega Starszy pracownik socjalny
Katarzyna Kwolek Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej–  praca z 15 nowymi rodzinami zastępczymi
 Jarosław Jakubowski Psycholog – wsparcie psychologiczne, kwalifikacje kandydatów na rodziny    zastępcze  
Izabella Kalus Psycholog
Patrycja Pawlus Pomoc administracyjna – realizacja świadczeń, obsługa administracyjna Działu

Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie

ul. Bytomska 8 (pokoje 101 – 105 oraz 110 i 111)

41 – 600 Świętochłowice                        tel. 32 34 622 94 do 98             e-mail: pdir@ops-sw.pl

 Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna jest udzielana  rodzinom zastępczym, ich wychowankom oraz usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej, małżeństwom i rodzinom przeżywającym problemy życiowe, rodzicom mającym trudności wychowawcze, dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji oraz z deficytami rozwojowymi, które nie chodzą do szkól na terenie Miasta Świętochłowice, a także wszystkich nieradzących sobie ze swoimi trudnościami. Pomocy tej udzielają psycholodzy.

Placówka świadczy usługi w zakresie pomocy psychologicznej w formie:

·konsultacji psychologicznej

·terapii indywidualnej

·terapii rodzinnej

·psychoedukacji

Wsparcie przychologiczne może być udzielane online za pośrednictwem komunikatora „ZOOM”

Punkt Wsparcia Rodzin jest czynny:

Świętochłowice-Centrum ul. Bytomska 8 pokój 110

Kontakt: 503-970-324; tel. stacj. 32 346 22 wew. 98

Jarosław Jakubowskiponiedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek, środa, czwartek i piątek od 7:00 do 15:00
Izabella Kalusod poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KORZYSTANIE Z POMOCY SPECJALISTÓW JEST DOBROWOLNE I NIEODPŁTNE