Dane kontaktowe

Dział pomocy dziecku i rodzinie

Kierownik działu: Arkadiusz Łuków

Z-ca Kierownika działu: Krystyna Synowiec

tel. 32 3462 296

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie – pracownicy przyjmują strony : pn- 7.30-11.30  i wt-pt w godzinach 10.30-14.30

I zespół pracy z rodzina i wychowankiem 
Asystent rodziny Agnieszka Gosławska– Praca z rodziną w kryzysie na wniosek pracownika socjalnego lub sądu rejonowego
Starszy asystent rodziny Joanna Maćkowiak 
Młodszy Asystent Sylwia Konupek 
Młodszy asystent rodziny Sylwia Jedlińska 
Młodszy asystent rodziny Hanna Bąk 
Młodszy asystent rodziny Żaneta Trzpis 
Asystent rodziny Agata Stańco 
Starszy specjalista pracy socjalnej Krystyna Synowiec– Praca z usamodzielnianymi wychowankami
Starszy pracownik socjalny Sandra Pioseczny– Realizacja postanowień sądu o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
Specjalista pracy socjalnej Monika Kowalczyk– Opracowywanie skierowań do świętochłowickich placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej od rodziców naturalnych
Aspirant pracy socjalnej Karolina Weber– Ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej od rodziców naturalnych, zgłaszanie dłużników do BIG
II zespół do spraw pieczy zastępczej 
Koordynator pieczy zastępczej Karina Kabot– Praca z 15 nowymi rodzinami zastępczymi
Starszy specjalista pracy socjalnej Irmina Moś– Praca z rodzinami zastępczymi oraz usamodzielnianymi wychowankami rodzin zastępczych z terenu Świętochłowic
Starszy specjalista pracy socjalnej Anna Polańska– Praca z rodzinami zastępczymi oraz usamodzielnianymi wychowankami rodzin zastępczych z terenu Świętochłowic
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Marta Świątek – Praca z usamodzielnianymi wychowankami
Pracownik socjalny Michalina Stodólska– Prowadzenie kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze, praca z rodzinami zastępczymi z terenu Świętochłowic.

Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie

ul. Bytomska 8 (pokoje 101 – 105 oraz 110 i 111)

41 – 600 Świętochłowice

tel. 32 34 622 94 do 98

e-mail: pdir@ops-sw.pl

Punkt wsparcia rodzin „Tęcza”

Psycholog Jarosław Jakubowski Psycholog Izabela KalusPoniedziałek         – 900 – 1700 Wtorek                 – 700 – 1500 Środa                   –  700 – 1500 Czwartek              – 700 – 1500 Piątek                   – 700 – 1500
 

Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Punkt Wsparcia Rodzin „Tęcza”

ul. Bytomska 8, pok 110

41 – 600 Świętochłowice

kontakt: 503-970-324; 323-462-289;