czwartek, 29 lutego, 2024
InformacjePomoc Osobom Starszym

Wspieraj Seniora

Drodzy Seniorzy!

W związku z realizacją programu „WSPIERAJ SENIORA”  informujemy:

 W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

  • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
  • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
  • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.

  • Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
  • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
  • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego Ośrodka Pomocy Społecznej.

KROK 3.

  • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię, nazwisko oraz zaświadczenie wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach opatrzone pieczątkami. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Pracownik odbiera od osoby potrzebującej pieniądze, podpisując stosowne oświadczenie i spisując listę zakupów. Po zrealizowaniu zakupów pracownik przekazuje zakupy wraz z paragonem oraz resztę pieniędzy i jednocześnie spisuje oświadczenie.
  • Zakupy dokonywane są w najbliżej położonych miejsca zamieszkania Seniora  sklepach i aptekach.
  • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

  • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

WAŻNE!

Na terenie Świętochłowic będą się z Państwem kontaktować pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej  z następujących numerów telefonu:

32 245 51 04

32 245 48 60

32 770 93 04

Plakat Przedstawiający informacje nt. wsparcia osób starszych dzięki programowi "Wspieraj Seniora"