Bezdomność

OPS Świętochłowice – pracownik socjalny ds. bezdomności  przyjmuje w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00 tel. 32 707 64 39, ul. Katowicka 35 bądź sprawy interwencyjne zgłaszać bezpośrednio do służb miejskich

-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 32 348 08 99

-Straż Miejska 32 349 19 71

-Policja 32 349 02 66 lub 112