czwartek, 29 lutego, 2024
Pomoc Społeczna

Bezdomność

OPS Świętochłowice – pracownik socjalny ds. bezdomności  przyjmuje w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00 tel. 32 707 64 39, ul. Katowicka 35 bądź sprawy interwencyjne zgłaszać bezpośrednio do służb miejskich

-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 32 348 08 99

-Straż Miejska 32 349 19 71

-Policja 32 349 02 66 lub 112

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach zgodnie z wymogami ustawowymi oraz podpisaną umową informuje o udostępnieniu z dniem 01.10.2022r. do 31.12.22r. jako formy doraźnego zabezpieczenia dla osób bezdomnych z terenu gminy Świętochłowice Ogrzewalni mieszczącej się w Chorzowie przy ul. Katowickiej 69 w godzinach od 18.00 do 8.00. Jednostka prowadzona jest przez Fundację Pomocy Potrzebującemu Bratu z siedzibą w Katowicach 40-722, przy ul. Piotrowickiej 30/2. (osoba do kontaktu to Pan Wojciech Oleś, telefon kontaktowy 513 854 204).

Osoba pełniąca dyżur w ogrzewalni może odmówić przyjęcia do Ogrzewalni, jeżeli zgłaszający:

  • jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających (swoim zachowaniem sprawia takie wrażenie)
  • zachowuje się agresywnie,
  • odmawia udostępnienia do wglądu wnoszonych rzeczy,
  • odmawia złożenia oświadczenia,
  • wymaga ze względu na stan zdrowia lub wysoki stopień niesamodzielności udzielenia natychmiastowej pomocy specjalistycznej.

Ponadto w ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. W trakcie przyjmowania do Ogrzewalni osoba zgłaszająca się jest zobowiązana do przedłożenia dokumentu tożsamości i udzielenia informacji dotyczących jej sytuacji życiowej i przyczyn poszukiwania schronienia.  W przypadku braku dowodu tożsamości dane osoby bezdomnej identyfikowane są we współpracy z Policją. Ogrzewalnia jest pomieszczeniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia przed zimnem  w nocy, a udzielenie schronienia na czas pracy Ogrzewalni w postaci udostępnienia ławki lub krzesła umożliwia spędzenie nocy w pozycji siedzącej wraz z otrzymaniem gorącego napoju.

Bezdomność