środa, 6 grudnia, 2023
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego

Na realizację programu Gmina Świętochłowice otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości:

*wartość dofinansowania – 945 846,00 zł

*całkowita wartość zadania – 945 846,00 zł

OPIS PROGRAMU:

Celem głównym Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program kierowany jest do:

>> dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej
     i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
     egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
     rehabilitacji i edukacji,

>> osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym stopniu
     niepełnosprawności lub równoważne

>> osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o umiarkowanym stopniu
     niepełnosprawności lub równoważne

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy asystenta w szczególności w:

1)wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

2)wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,

3)załatwianiu spraw urzędowych,

4)korzystaniu z dób kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

5)zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Uczestnik Programu za usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności.

Program realizowany jest do 31.12.2022r.

Niezbędne informacje dostępne pod adresem:

asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina

https://twitter.com/MRiPS_GOV_PL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

https://pl-pl.facebook.com/mripsRP