wtorek, 5 marca, 2024
Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego

Na realizację programu Gmina Świętochłowice otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości:

*wartość dofinansowania – 672 877,68 zł

*całkowita wartość zadania – 672 877,68 zł

OPIS PROGRAMU:

Celem głównym Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program kierowany jest do:

>> dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej
     i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
     egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
     rehabilitacji i edukacji,

>> osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym stopniu
     niepełnosprawności lub równoważne

>> osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o umiarkowanym stopniu
     niepełnosprawności lub równoważne

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy asystenta w szczególności w:

1)wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

2)wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,

3)załatwianiu spraw urzędowych,

4)korzystaniu z dób kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

5)zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Uczestnik Programu za usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności.

Program realizowany jest do 31.12.2023r.

Niezbędne informacje dostępne pod adresem:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – OPS Świętochłowice (swietochlowice.pl)

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina

https://twitter.com/MRiPS_GOV_PL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

https://pl-pl.facebook.com/mripsRP