wtorek, 5 marca, 2024
Pomoc Osobom StarszymProgramy i Projekty

Centrum Wsparcia Seniora

Logotyp Projektów unijnych

W ramach projektu „Coby Starzikom było lepij-kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic” utworzone zostało Centrum Wsparcia Seniora, w którym mieszkańcy miasta w wieku 60+ oraz ich opiekunowie mogą korzystać ze wsparcia w obszarze edukacyjno-doradczym. Wsparcie udzielane jest w formie osobistej lub telefonicznej. W ramach Centrum:

  • wydawane są „Koperty życia”,
  • seniorzy otrzymują wsparcie emocjonalne i informacyjne zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, są instruowani jak otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydawane są wnioski), jak otrzymać dostęp do rehabilitacji w warunkach domowych (koordynator usług społecznych jest w stałym kontakcie z poradniami podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnią rehabilitacyjną), czy jakie są warunki skorzystania z pomocy finansowej OPS (w przypadku osób kwalifikujących się do otrzymania pomocy- zgłoszenie takiej informacji pracownikom socjalnym z rejonu),
  • odbywają się spotkania edukacyjne dla świętochłowickich seniorów i ich opiekunów faktycznych ze Strażą Miejską, Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Leczenia Zimnem, Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Szkołami Policealnymi itd. (na czas pandemii zawieszone),
  • na terenie Ośrodka świadczone są bezpłatne przesiewowe badanie okulistyczne w tzw. Zaćmobusie oraz przeprowadza się akcje krwiodawstwa (na czas pandemii zawieszone),
  • świadczony jest wolontariat (na czas trwania pandemii zawieszony).

Centrum Wsparcia Seniora jest dostępne w poniedziałek w godzinach od 13:00 do 15:00 oraz od wtorku do piątku od 7:00 do 9:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Katowickiej 35, pokój 207, bądź pod numerem telefonu: 32/ 7076455.