Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, informuje, że bierze udział w kolejnej edycji pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących: Podprogram 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Program ten jest programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia. 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – zwany dalej FEAD.

Realizacja Programu na terenie Świętochłowic odbywa się przy współpracy ze Śląskim Oddziałem Okręgowym PCK Katowice – Oddział Rejonowy PCK Świętochłowice.

Okres dystrybucji artykułów spożywczych trwa od lutego  2021r. do sierpnia 2021r.

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020?

Do korzystania ze wsparcia w postaci produktów żywnościowych uprawnione są grupy osób najbardziej potrzebujące, tj:

 • bezdomni;
 • niepełnosprawni;
 • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie);
 • Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
  i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
  • 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł);
  • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).
 • na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

Jak uzyskać skierowanie?

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach kwalifikuje osoby oraz rodziny do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Terenowego Punktu (Rejonu) Pracowników Socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?

Żywność wydawana jest w magazynie żywności znajdującym się w Świętochłowicach przy ulicy Katowickiej 35 w:
poniedziałki od 9:00 do 12:00,
wtorki od 11:00 do 14:00,
czwartki od 9:00 do 12:00
piątki od 9:00:00 do 12:00

Jakie artykuły spożywcze można otrzymać?

W Podprogramie 2020 w skład paczki żywnościowej będą wchodzić takie artykuły jak: w okresie od listopada 2020 do sierpnia 2021 groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy, fasolka po bretońsku, makaron jajeczny świderki, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, mleko UHT, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet drobiowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy, olej rzepakowy; w okresie od listopada 2020 do maja 2021 ser podpuszczkowy dojrzewający, w okresie od maja 2021do sierpnia 2021 kawa zbożowa rozpuszczalna.
Ostateczne terminy rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2020 i dystrybucji poszczególnych artykułów spożywczych będą uzależnione od terminu zawarcia umów z wykonawcami dostaw,  poszczególnych artykułów spożywczych.

Zakładany okres dystrybucji artykułów spożywczych w odniesieniu do wszystkich artykułów z wyjątkiem kawy zbożowej rozpuszczalnej od listopada 2020  do września 2021 a w odniesieniu do kawy zbożowej rozpuszczalnej od maja 2021 do września 2021.