wtorek, 5 marca, 2024

przemoc

Pomoc Dziecku i Rodzinie

Do zakresu działania Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie należy: W skład Działu wchodzą: Zespół do spraw Pracy z Rodziną…

Obrazek przypisany do artykułu
Pomoc w usamodzielnieniu

Usamodzielnianie Osoba usamodzielniona z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest to osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny…

Rodzinna piecza zastępcza
Rodzinna piecza zastępcza

Dziecko, któremu nie może zapewnić opieki i wychowania rodzić zapewnia się opiekę i wychowanie w pieczy zastępczej. Jest ona sprawowana w formie rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej. Naszym celem jest umieszczenie jak największej liczby dzieci pozbawionych opieki swoich rodziców w rodzinnej pieczy zastępczej.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Punkt Wsparcia Rodzin “Tęcza”

Punkt Wsparcia Rodzin swoją pomoc kieruje do rodzin zastępczych, ich wychowanków oraz usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, małżeństw i rodzin przeżywających problemy życiowe…

Obrazek przypisany do artykułu
Pliki do pobrania

Pliki do pobrania – Pomoc dziecku i rodzinie…

Program powiadamiania
Dane kontaktowe

Dział pomocy dziecku i rodzinie Kierownik działu: Arkadiusz Łuków tel. 32 34 622 97

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie – pracownicy przyjmują strony : pn- 7.30-11.30 i wt-pt w godzinach 10.30-14.30