Sekcja ds. Niepełnosprawności

Kierownik Karina Pacoń
Dane kontaktowe:
Adres: Świętochłowice, ul. Wallisa 4
Pok. 101, 104
tel. 32 770 91 96, 32 770 91 94
e-mail: ssn@ops-sw.pl
Godziny przyjmowania stron:
Poniedziałek 1200 – 1645
Wtorek, środa, czwartek, piątek 730 – 1130
ZAKRES SPRAW:

 1. Obsługa dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:
  1. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  2. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
  3. likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  4. uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  5. usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
  6. działalności warsztatów terapii zajęciowej,
  7. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 2. Nadzór nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej.
 3. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON
 4. Realizacja programów celowych na rzecz osób z niepełnosprawnością finansowanych ze środków PFRON, m.in.: „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” – Dostępne mieszkanie i Mieszkanie dla absolwenta.
 5. Realizacja programów celowych na rzecz osób z niepełnosprawnością finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego t. j.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” i „Opieka wytchnieniowa”.
 6. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego (wózki inwalidzkie, rowerki trójkołowe, balkoniki, kule łokciowe) dla osób z niepełnosprawnością.