wtorek, 5 marca, 2024
Świadczenia Rodzinne

Pliki do pobrania – Świadczenia Rodzinne

Zasiłki rodzinne:

Świadczenia opiekuńcze:

Świadczenia rodzicielskie :

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

Świadczenie ,,Za życiem” ( Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program ,,Za życiem”)