wtorek, 5 marca, 2024

Moduł I Obszar A

Moduł I Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1: – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresat : – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób
do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

 wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

– dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie 2: – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Adresat: – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

– wiek aktywności zawodowej

– dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie 3: – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Adresat: – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

– wiek aktywności zawodowej

– dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług
tłumacza języka migowego

Zadanie 4: – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresat: – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

– dysfunkcja narządu słuchu