Świadczenia rodzinne

Obrazek przypiany do artykułu

Świadczenia opiekuńcze

Aby ubiegać się o świadczenia opiekuńcze należy pobrać, wypełnić oraz złożyć odpowiedni wniosek.

Formularze wniosków dostępne są w Dziale Obsługi i Realizacji Zasiłków Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8 (wejście na rogu ul. Bytomskiej i ul. 1-go Maja), tel. 32 346 22 83/84/86/87/99 lub na stronie internetowej…

Świadczenia za życiem
Zasiłki rodzinne

Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Formularze wniosków dostępne są w Dziale Obsługi i Realizacji Zasiłków Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach…

Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzicielskie

Aby ubiegać się o świadczenie rodzicielskie należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego…

Obrazek przypisany do artykułu
Świadczenie wychowawcze 500+

Aby ubiegać się o świadczenie wychowawcze należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego…

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko…

Świadczenie “Za życiem”

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym…

Obrazek przypisany do artykułu
Akty prawne

Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych