wtorek, 5 marca, 2024
Aktualności

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w sprawie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym.

W związku z § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.03.2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U 2021 poz.512 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach uprzejmie informuje, iż wnioski
o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym będą rozpatrywane po zniesieniu ustanowionego czasowego zaprzestania wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych.