środa, 6 grudnia, 2023
Dofinansowania PFRON - Wnioski do pobrania

Wnioski do pobrania dofinansowania ze środków PFRON

Turnusy rehabilitacyjneWniosek na dofinansowanie środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych

Środki pomocnicze i ortopedyczne

Likwidacja barier architektonicznych i technicznych

Likwidacja barier w komunikowaniu

Sprzęt rehabilitacyjny

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika