czwartek, 29 lutego, 2024
Działania Profilaktyczne

PAL

Działania w ramach Programu adresowane były do mieszkańców dzielnicy Lipiny w szczególności do osób i grup społecznych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym min. do osób bezrobotnych, rodziców niewydolnych wychowawczo, społecznie i ekonomicznie, emerytów, rencistów, osób starszych i niepełnosprawnych, do osób i rodzin z problemem alkoholowy, dzieci oraz osób aktywnie społecznie. Zakres i forma działań w PAL uzależniony był od indywidualnych potrzeb z każdej z grup objętych wsparciem. W roku 2016 zrealizowano następująca działania.

 1. Zajęcia komputerowe dla mieszkańców
 2. Zajęcia dla dzieci.
 3. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci
  • warsztaty plastyczne
  • warsztaty teatralne
  • warsztaty kulinarne
  • zajęcia sportowe
 4. Zajęcia dla młodzieży. Klub skierowany jest do młodzieży zamieszkującej dzielnice Świętochłowic Lipiny. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w środy w godzinach 18-20 oraz w soboty w godzinach 11-15. Ramowe działania skierowane do młodzieży:
  • Animacja czasu wolnego
  • Działania społeczne młodzieży
  • Zajęcia stacjonarne: – zajęcia muzyczne; zajęcia plastyczne malarskie, pierwszej pomocy; spotkania tematyczne – zajęcia fotograficzne, filmowe, – „Wychowanie przez Pomaganie” Organizacja działań młodzieży na rzecz potrzebujących w ramach wolontariatu młodzieżowego: młodzież uczestniczy w zbiórce żywności organizowanej przez Caritas, udział młodzieży w finale Szlachetnej Paczki, również młodzież pomaga młodszym kolegom w nauce, i w organizowaniu zajęć dla dzieci.
 5. Zajęcia Klub Malucha
  • spotkania Klubu Malucha odbywają się w poniedziałki od godziny 14 do godziny 16.00. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku 2-5 lat.
 6. Klub Aktywnych Pań W ramach klubu aktywnych pań prowadzi się następujące zajęcia:
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Aerobik
  • Warsztaty; plastyczne, kulinarne,
  • Klub Aktywnych Kobiet to przedsięwzięcie przeznaczone dla mieszkanek dzielnicy Lipiny. Wychodzi naprzeciw potrzebom pań, których głównym zajęciem jest prowadzenie domu i wychowywanie dzieci, a których potrzeby własne odeszły na dalszy plan. Klub wychodzi naprzeciw potrzebom Pań. Celem Klubu jest, aby dzielnica stała się miejscem atrakcyjnym, tętniącym życiem.
  • Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w soboty w godzinach 15-18.00, uczestniczki chętnie wymieniają się informacjami i wspierają się.
 7. Warsztaty:
  • kulinarne dla mieszkanek Lipin – „Co upichcić najbliższym”, by potrawy wyglądały atrakcyjnie, a przede wszystkim były zdrowe, smaczne i niedrogie? Odpowiedź na to pytanie znają panie które skorzystały z zajęć kulinarnych. Zajęcia kulinarne dla mieszkanek Lipin odbyły się w Centrum Integracji Społecznej.
  • Warsztaty Wielkanocne
  • Warsztaty Bożonarodzeniowe Mieszkanki Lipin w trakcie spotkań poznały różne techniki wykonania ozdób świątecznych.
 8. Klub seniora W ramach działań PAL seniorzy utworzyli klub seniora. Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 16-19, w ramach zajęć odbywają się spotkania min. z dzielnicowym, zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne oraz klub dyskusyjny.
 9. Epi centrum wolontariatu W ramach PAL działa Centrum Wolontariatu, którego celem jest wsparcie i integracja świętochłowickich działań wolontaryjnych oraz popularyzacja idei wolontariatu wśród mieszkańców Świętochłowic poprzez: poszerzenie wiedzy społeczności lokalnej na temat możliwości włączenia się w działania wolontaryjne, tworzenie platformy pośrednictwa między organizacjami, a wolontariuszami, prowadzenie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców miasta i promocji wolontariatu, wsparcie szkoleniowe wolontariuszy.
 10. Projekty socjalne PAL współpracuje z Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego w ramach współpracy studenci realizują projekty socjalne.
 11. Biblioteka sąsiedzka Od grudnia 2014 roku na wniosek mieszkańców w PAL uruchomiono Bibliotekę Sąsiedzką. Od grudnia 2014 roku na wniosek mieszkańców w PAL uruchomiono Bibliotekę Sąsiedzką. Regały oraz książki zostały przekazane przez mieszkańców Lipin. Wypożyczalnia działa od poniedziałku do piątku. W księgozbiorze biblioteki jest 300 książek. Działania prowadzone w ramach PAL pokazują, że dzięki potencjałowi drzemiącemu w uczestnikach oraz woli podjęcia przez nich większej aktywności, istnieje możliwość nie tylko poprawy ich osobistej sytuacji życiowej, lecz również poprawy funkcjonowania całej społeczności lokalnej.